News

Η Xiaomi παρουσιάζει τη στρατηγική της για το κλίμα, για τη στήριξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως

0

Η Xiaomi, μια εταιρία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και έξυπνων κατασκευών, με smartphones και έξυπνο hardware συνδεδεμένα μέσω μιας πλατφόρμας ΙοΤ στον πυρήνα της, ανακοίνωσε το σχέδιο της για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγει. Το πλάνο αυτό φέρει την ονομασία «Φιλοσοφία Μηδενικού Άνθρακα». Η Xiaomi θα επιτύχει χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, καθώς και μέσω της επέκτασης των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) και της εφαρμογής «πράσινων» λειτουργιών και logistics.

Στρατηγική για το κλίμα & Φιλοσοφία Μηδενικού Άνθρακα

Αποστολή της Xiaomi είναι να διευκολύνει όλο τον κόσμο ώστε να απολαύσει μια καλύτερη ζωή μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών. Ως μέρος της αποστολής αυτής, η εταιρία πιστεύει ότι είναι ευθύνη της να συνεισφέρει στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, μέσω των τεχνολογικών της καινοτομιών και της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας. Η Xiaomi είναι αποφασισμένη να συνδράμει στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, εισάγοντας στοιχεία φιλικά προς το κλίμα σε όλη τη διαδικασία, από τον σχεδιασμό έως και την διανομή των προϊόντων της.

Ο στόχος της Φιλοσοφίας Μηδενικού Άνθρακα της Xiaomi είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα των προϊόντων της, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Xiaomi θα συνεχίσει να προωθεί τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, για τη δημιουργία θετικών επιδράσεων στο κλίμα, την προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής και την επίτευξη του στόχου για μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Στόχοι Μείωσης των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Η Xiaomi υιοθετεί μια σταδιακή προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης της, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η εταιρία έθεσε τον πρώτο της στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2021, ο οποίος ήταν να μειώσει κατά 4,5% τις κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις αυτοδιαχειριζόμενες εγκαταστάσεις της έως το 2026, σε σχέση με τη baseline του 2020. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρία πέτυχε μείωση 21,12% στις κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το έτος αναφοράς της.

Για να στηρίξει τον παγκόσμιο στόχο για επίτευξη ενός «καθαρού μηδέν» έως το 2050¹, η Xiaomi έχει δεσμευτεί να μειώσει τις Scope 1 και Scope 2 εκπομπές της των αερίων του θερμοκηπίου²:

  • Το αργότερο έως το 2030, να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου3 από τους κύριους λειτουργικούς τομείς4 της κατά τουλάχιστον 70%, σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης⁵.
  • Το αργότερο έως το 2040, να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους κύριους λειτουργικούς τομείς της κατά τουλάχιστον 98%, σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης, τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών⁶.
  • Να δώσει προτεραιότητα στη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στη σύναψη μακροπρόθεσμων συμφωνιών για την αγορά «πράσινης» ενέργειας και στην επιτόπια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου του στόχου.
  • Να ενθαρρύνει βασικούς προμηθευτές της να θέσουν εξίσου, ή περισσότερο φιλόδοξους στόχους από αυτούς της Xiaomi, για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Μέσω της Ε&Α και της Κυκλικής Οικονομίας

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας έχει μειωθεί με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων απεικονίζονται με λεπτομέρεια οι εξής τέσσερις: Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) καθαρής τεχνολογίας και προϊοντικών αναβαθμίσεων, κυκλική οικονομία και διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ε&Α καθαρής τεχνολογίας και προϊοντικών αναβαθμίσεων

Το 2022, η Xiaomi επένδυσε πάνω από το 50% των συνολικών της δαπανών για Ε&Α σε Έρευνα & Ανάπτυξη καθαρής τεχνολογίας. Την ίδια χρονιά, η αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών και προϊόντων που σχετίζονται με την καθαρή τεχνολογία παρήγαγε το 59,7% των εσόδων της. Η εταιρία σημείωσε σημαντική πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

5G & Τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας Μετάδοσης Σήματος: Μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 5G, όπως η αυτοπροσαρμοζόμενη ευρυζωνική τεχνολογία και η τεχνολογία βελτιστοποίησης ενέργειας, η Xiaomi αύξησε την εξοικονόμηση ενέργειας των smartphones της. Τα προηγμένα WLAN chips, σε συνδυασμό με την τεχνολογία παρακολούθησης ισχύος και δυναμικής μετάδοσης WLAN, ελάττωσαν την κατανάλωση ενέργειας των smartphones της εταιρίας κατά περίπου 30%, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά τους.

Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία Display: Ενεργοποιώντας το Dark Mode, το οποίο μετατρέπει το φόντο της οθόνης των smartphones σε μαύρο, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και 70%, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τεχνολογία Φόρτισης: Το 2022, περισσότερες από 100 εκατομμύρια έξυπνες συσκευές χρησιμοποίησαν τις fast-charging τεχνολογίες της Xiaomi, που εξοικονόμησαν σχεδόν 57 εκατομμύρια kWh ενέργειας και 24.852 τόνους εκπομπών CO2e, σε σύγκριση με τη συμβατική fast-charging τεχνολογία.

Ecofriendly Συσκευασία: Η Xiaomi άλλαξε τις συσκευασίες των προϊόντων της, από κουτιά τύπου “buckling” σε πεπλατυσμένα χαρτοκιβώτια, ενώ αφαίρεσε και τις πλαστικές λαβές που υπήρχαν. Χάρη στη συγκεκριμένη αναβάθμιση, η εταιρία μείωσε τη χρήση χάρτινων συσκευασιών κατά 0,3m² κατά μέσο όρο, ενώ αφαίρεσε περίπου 80g πλαστικού ανά προϊόν.

Κυκλική οικονομία και διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων

Ανακύκλωση και Απόρριψη: Το 2022, η Xiaomi ανακύκλωσε περίπου 4.500 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των smartphones. Από το 2022 έως το 2026, η εταιρία έχει δεσμευτεί να ανακυκλώσει 38.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων και να χρησιμοποιήσει 5.000 τόνους ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα της.

Η Xiaomi συνεχίζει να διευρύνει το “Trade-In” πρόγραμμά της, αυξάνοντας τους τύπους των ανακυκλώσιμων προϊόντων της και την κάλυψή της σε υπηρεσίες ανακύκλωσης. Η εταιρία συλλέγει τα προϊόντα από τα καταστήματά της μέσω ταχυδρομείου, αλλά και από την πόρτα των καταναλωτών, ώστε να παρακινήσει τους χρήστες να ανακυκλώσουν τα προϊόντα τους. Τη χρονιά που μας πέρασε, η Xiaomi ξεκίνησε το πρόγραμμα “Trade-In” στην επίσημη ιστοσελίδα της, για ορισμένες αγορές της Ευρώπης. Επίσης, εργάζεται στενά με εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες για την απόρριψη των αποβλήτων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία επισκευής ηλεκτρονικών προϊόντων και εξαρτημάτων.

Ανακαίνιση και Επαναχρησιμοποίηση: Η Xiaomi έχει δεσμευτεί για την προώθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας, με την ανακαίνιση μεταχειρισμένων προϊόντων της. Το 2022, το εργοστάσιό της ανακαίνισε περίπου 94.000 smartphones, 5.600 ηλεκτρικά scooters και 6.200 smart τηλεοράσεις. Όλα πωλήθηκαν με πιστοποίηση ανακαινισμένου προϊόντος.

Ενίσχυση Ανθεκτικότητας: Η εταιρία λαμβάνει υπόψη της την ανθεκτικότητα των υλικών που επιλέγει για τα προϊόντα της. Έχει αναπτύξει κεραμικά υλικά ανθεκτικά στη φθορά και υλικά από συνθετικό δέρμα σιλικόνης, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλά από τα smartphones της. Έχει καθιερώσει πρότυπα δοκιμών για την προστασία από τη σκόνη, την αδιαβροχοποίηση και την ανθεκτικότητα στις πτώσεις (drop resistance) των συσκευών της, τα οποία ξεπερνούν τα διεθνή πρότυπα. Το 2022, η Xiaomi κυκλοφόρησε μια μπαταρία μακράς διαρκείας με δυνατότητες πλήρους φόρτισης και εκφόρτισης, που έχει κατά 25% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της Xiaomi για το κλίμα, την εφαρμογή της και τις πρωτοβουλίες της εταιρίας για κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα διακυβέρνησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην έκθεση “5th Environmental, Social and Governance (ESG) Report” που δημοσιεύτηκε από τη Xiaomi (Link).

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Καλώς ήλθατε {{inv_username}}

comments

  1. says:
    {{ getCommDate(item.date) }}

{{inv_error}}

Σύνδεση

You may also like