Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία λέξη για την τιμή ή τη διαθεσιμότητα, καθώς πρόκειται ακόμα για μια πρωτότυπη συσκευή, άρα μην κρατάτε τις οικονομίες σας από τώρα.

[via]