Jump to content

steely

Members
 • Δημοσιεύσεις

  18
 • Εγγραφή

 • Αξιολογήσεις

  0%

About steely

 • Ημ. Γέννησης Απρίλιος 6

steely's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare

Recent Badges

0

Φήμη

 1. Από χθές κάτοχος τού note 10plus πού άντικατέστησε τό s10lite...αυτά πού γράφονται γιά τόν έπεξεργαστή exynos έχουν μία βάση γιά τήν ύπεροχή τού sd στά έπί μέρους γιά μερικές λειτουργίες άλλά ό έπεξεργαστής τού note 10 plus ειναι καλύτερος έστω καί όριακά παντού έκτος από τήν διάρκεια ζωής τής μπαταρίας...2% μόνο καί γιά τού λόγου τό άληθές δείτε τήν ίστοσελίδα πού παραπέμπεται στό τέλος... Θά ήθελα νά μού προτείνεται μιά ποιοτική θήκη. Είναι έργαλείο τό κινητό άλλά καί τό s10lite είναι πολύ καλό αλλά μιά κλάση πίσω σέ όλα άλλωστε και ή τιμή του είναι χαμηλότερη. https://nanoreview.net/en/soc-compare/samsung-exynos-9825-vs-qualcomm-snapdragon-855
 2. Οσοι θέλουν "οικονομικό"τηλέφωνο μέ δυνατότητα 5G, DEX, gorilla glash 6 μπρός πίσω SD 855 άς ρίξουν μιά ματιά στό a90 5g... Ηταν προσφορά στό eshop λίγο πάνω άπό 500 καί στό ideàlo.de 460€,παραδόξως έξαιρετική ποιότητα κατασκευής γιά σειρά Α. https://www.google.com/amp/s/m.gsmarena.com/samsung_galaxy_a90_5g-ampp-9795.php
 3. Βασίλη δέν φαίνεται στήν άγγελία τό μοντελο τού κινητού πού πουλάω παρά μόνο "πώληση"όπότεμόνο έάν πατήσω έπάνω φαίνεται ή άγγελία όπότε δέν τήν βλέπουν τά μέλη.Ευχαριστώ πολύ γιά τό προηγούμενο αίτημα πού βοήθησες νά γνωστοποιηθεί στήν διαχείρηση.Ελπίζω νά εισακουστώ.
 4. Είχα τό note 8 καί έχω τό ταμπλετ note 12.2 καί μού είναι άπαραίτητο πενάκι θεωρώ τόν μοναδικό λόγο πώλησης.Στείλε μου πμ έάν ένδιαφέρεσαι.
 5. Έχει μεταφερθεί το αίτημα με το πρόβλημά σου στη διαχείριση. Ευχαριστώ.
 6. Σέ καμμία περίπτωση δέν θά έπρεπε νά γίνει άλλά βλέπουμε ότι γίνεται σέ πολλές περιοχές τού κόσμου ίδιαίτερα έκεί όπου ύπάρχει έλλειψη...μεγάλο θέμα πού θά έπρεπε νά παρεμβαίνει ή έκάστοτε πολιτεία γιά νά ρυθμίζει τά φαινόμενα αισχροκέρδειας.
 7. Πολλά ένδιαφέροντα βιβλία ύπάρχουν άπό δοκίμια ,τέχνης,Ελληνική Γραματεία, ποίησης, βιογραφίες, μυθιστορήματα, φιλοσοφία κοκ προτείνω Τά δοκίμια τού Ζήσιμου Λορεντζάτου, μελέτες 2 τόμοι πού γράφει γιά τούς σημαντικότερους άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα...φυσικά έάν ζούσε θά είχε προσθέση καί άλλους.Πολύ χρήσιμος όδηγός. Τούς προσωκρατικούς φιλόσοφους όλους.
 8. Σημαντικό είναι καί έγγύηση καί άσφαλώς ή τιμή μέ άτοκες ή όχι...άγοράζω άφού πρώτα έποικηνωνήσω ή διά ζώσης όταν μπορώ.
 9. Θεωρώ άπαράδεκτο τουλάχιστον νά πληρώνουμε 5ψήφια γιά ραντεβού στά νοσοκομεία ίδιαίτερα όταν έχουν αμεα καί ήληκιωμένους πού δυσκολεύονται νά έπικοινωνήσουν.Καλύτερα νά τούς δινόταν ή δυνατότητα νά κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά καί στήν γραματεία τού νοσοκομείου όπως παλιά.
 10. Δεή πρός τό παρόν...περιμένω νά βελτιωθεί άμεσα καί νά ρίξει τίς τιμές πού είναι ύπερβολικές γιά τά νοικοκοιριά πού έχουν οικονομικά προβλήματα.
 11. Πολλές φορές άπό άξιόπιστα μαγαζιά καί μέ άντικαταβολή μόνο.
 12. Ε όχι βέβαια έχου δικές μας γιορτές παραδοσιακές άπό τήν άρχσιότητα.
 13. Χρησημοποιώ διάφορα google photos γιά κινητό καί lr γιά τήν dslr
 14. Εχω χρεωστική eurobang θεωρώ τήν τηλεφωνική έξυπηρετηση άψογη.
 15. Προτιμώ τόν Σκλαβενίτη γιά τήν πολιτική του μέ τούς έργαζόμενους...
×
×
 • Create New...