Jump to content

Γυναίκα μηνύει την Apple κ.α.


killing_you2
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Βασικά και εμένα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα οι απόψεις των άλλων (ειδικά οταν είναι ήδη νεκροί οπότε δεν μπορείς και να συζητήσεις) αλλά πρέπει να βασιστείς κάπου, γιαυτο εγώ επιλέγω την φαντασία (?) απο τις "αποδείξεις".. :)

 

αφου δε μπορεις να εμπιστευετεις έναν ζωντανό... Ψώφα :lol:

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 120
  • Δημιουργία
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοφιλείς μέρες

Top Posters In This Topic

Μπορώ να εμπιστευτώ τους ζωντανούς, δεν είπα το αντίθετο.. Απλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και να λάβω την άποψη κάποιου (είτε ζωντανού είτε όχι) ως αληθινή, απλώς είπα ότι με τους ζωντανούς μπορείς και να συζητήσεις λίγο, ενώ με τους νεκρούς είναι λίγο χμμ βαρετό... :)
Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

The secret.

 

 

1. We all work with one infinite power.

2. The Secret is the Law of Attraction (LOA)

3. Whatever is going on in your mind is what you are attracting.

4. We are like magnets - like attract like. You become AND attract what you think.

5. Every thought has a frequency. Thoughts send out a magnetic energy.

6. People think about what they don't want and attract more of the same.

7. Thought = creation. If these thoughts are attached to powerful emotions (good or bad) that speeds the creation.

8. You attract your dominant thoughts.

9. Those who speak most of illness have illness; those who speak most of prosperity have it.Etc...

10. It's not "wishful" thinking.

11. You can't have a universe without the mind entering into it.

12. Choose your thoughts carefully... You are a masterpiece of your life.

13. It's OK that thoughts don't manifest into reality immediately (if we saw a picture of an elephant and it instantly appeared, that would be too soon)

14. EVERYTHING in your life you have attracted. Accept that fact... it's true.

15. Your thoughts cause your feelings.

16. We don't need to complicate all the "reasons" behind our emotions. It's much simpler than that. Two categories; Good feelings, bad feelings.

17. Thoughts that bring about good feelings mean you are on the right track. Thoughts that bring about bad feelings means you are not on the right track.

18. Whatever it is you are feeling is a perfect reflection of what is in the process of becoming.

19. You get exactly what you are FEELING.

20. Happy feelings will attract more happy circumstances.

21. You can begin feeling whatever you want (even if it's not there). The universe will correspond to the nature of your song.

22. What you focus on with your thought and feeling is what you attract into your experience.

23. What you think and what you feel and what actually manifests is ALWAYS a match - no exception.

24. Shift your awareness.

25. "You create your own universe as you go along" Winston Churchill.

26. It is important to feel good ((((((good))))))

27. You can change your emotion immediately... by thinking of something joyful, or singing a song, or remembering a happy experience.

28. When you get the hang of this, before you know it you will KNOW you are the creator.

29. Life can and should be phenomenal... and it will be when you consciously apply the Law of Attraction.

30. Universe will re-arrange itself accordingly.

31. Start by using this sentence for all of your wants: "I'm so happy and grateful now that.... "

32. You don't need to know HOW the universe is going to rearrange itself.

33. LOA is simply figuring out for you what will generate the positive feelings of having it NOW.

34. You might get an inspired thought or idea to help you move towards what you want faster.

35. The universe likes SPEED. Don't delay, don't second-guess, don't doubt.

36. When the opportunity or impulse is there. ACT.

37. You will attract everything you require - money, people, connections.. PAY ATTENTION to what's being set in front of you

38. You can start with nothing and out of nothing or no way - a WAY will be provided.

39. HOW LONG??? No rules on time. The more aligned you are with positive feelings the quicker things happen.

40. Size is nothing to the universe (unlimited abundance if that's what you wish) we make the rules on size and time. 41. No rules according to the universe. You provide the feelings of having it now and the universe will respond.

42. Most people offer the majority of their thought in response to what they are observing (bills in the mail, being late, having bad luck...etc.)

43. You have to find a different approach to what is through a different vantage point. 4

4. "All that we are, are a result of what we have thought" - Buddha

45. What can you do right now to turn your life around?? Gratitude.

46. Gratitude will bring more into our lives immediately.

47. What we think about and THANK about is what we bring about.

48. What are the things you are grateful for?? Feel the gratitude, focus on what you have right now that you are grateful for.

49. Play the picture in your mind - focus on the end result.

50. VISUALIZE!!! Rehearse your future.

51. VISUALIZE!!! See it, feel it! This is where action begins. 5

2. Feel the joy, feel the happiness :o)

53. An affirmative thought is 100 times more powerful than a negative one.

54. "What this power is, I cannot say. All I know is that it exists." Alexander Graham Bell

55. Our job is not to worry about the "How". The "How" will show up out of the commitment and belief in the "what". 56. The “How” is the domain of the universe. It always knows the quickest, fastest, most harmonious way between you and your dream.

57. If you turn it over to the universe, you will be surprised and dazzled by what is delivered, this is where magic and miracles happen.

58. Turn it over to the universe daily but it should never be a chore.

59. Feel exhilarated by the whole process, high, happy, in tune.

60. The only difference between people who are really living this way is they have habituated ways of being.

61. They remember to do it all the time.

62. Create a Vision Board, pictures of what you want to attract. Every day look at it and get into the feeling state of already having acquired these wants.

63. "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions." Albert Einstein

64. Decide what you want, believe you can have it, believe you deserve it, believe it's possible for you.

65. Close your eyes and visualize having what you already want - and the feeling of having it already.

66. Focus on being grateful for what you have already, enjoy it!! Then release into the universe. The universe will manifest it.

67. "Whatever the mind of man can conceive, it can achieve" W. Clement Stone

68. Set a goal so big that if you achieved it, it would blow your mind.

69. When you have an inspired thought, you must trust it and act on it.

70. How can you become more prosperous?? INTEND IT!!

71. 'Checks are coming in the mail regularly'... or change your bank statement to whatever balance you want in there... and get behind the feeling of having it.

72. Life is meant to be abundant in ALL areas...

73. Go for the sense of inner joy and peace then all outside things appear.

74. We are the creators of our universe.

75. Relationships: Treat yourself the way you want to be treated by others, love yourself and you will be loved.

76. Healthy respect for yourself.

77. For those you work with or interact with regularly, get a notebook and write down positive aspects of each of those people.

78. Write down the things you like most about them (don't expect change from them). Law of attraction will not put you in the same space together if you frequencies don't match.

79. When you realize your potential to feel good, you will ask no one to be different in order for you to feel good.

80. You will free yourself from the cumbersome impossibilities of needing to control the world, your friends, your mate, your children.

81. You are the only one that creates your reality.

82. No one else can think or feel for you. It’s YOU. ONLY YOU.

83. Health: thank the universe for your own healing. Laugh, stress free happiness will keep you healthy.

84. Immune system will heal itself.

85. Parts of our bodies are replace every day, every week etc... Within a few years we have a brand new body.

86. See yourself living in a new body. Hopeful = recovery. Happy = happier biochemistry. Stress degrades the body. 87. Remove stress from the body and the body regenerates itself. You can heal yourself.

88. Learn to become still and take your attention away from what you don't want, and place your attention on what you wish to experience.

89. When the voice and vision on the inside become more profound and clear than the opinions on the outside, then you have mastered your life.

90. You are not here to try to get the world to be just as you want it. You are here to create the world around you that you choose.

91. And allow the world as others choose to see it, exist as well.

92. People think that if everyone knows the power of the LOA there won't be enough to go around. This is a lie that's been ingrained in us and makes so many greedy.

93. The truth is there is more than enough love, creative ideas, power, joy, happiness to go around.

94. All of this abundance begins to shine through a mind that is aware of its own infinite nature. There's enough for everyone. See it. Believe it. It will show up for you.

95. So let the variety of your reality thrill you as you choose all the things you want. Get behind the good feelings of all your wants.

96. Write your script. When you see things you don't want, don't think about them, write about them, talk about them, push against them, or join groups that focus on the don't wants... remove your attention from don't wants and place them on do wants.

97. We are mass energy. Everything is energy. EVERYTHING!

98. Don't define yourself by your body; it's the infinite being that's connected to everything in the universe.

99. One energy field. Our bodies have distracted us from our energy. We are the infinite field of unfolding possibilities; the creative force.

 

100. Are your thoughts worthy of you? If not - NOW is the time to change them. You can begin right where you are right now. Nothing matters but this moment and what you are focusing your attention on.

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Μπορώ να εμπιστευτώ τους ζωντανούς, δεν είπα το αντίθετο.. Απλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και να λάβω την άποψη κάποιου (είτε ζωντανού είτε όχι) ως αληθινή, απλώς είπα ότι με τους ζωντανούς μπορείς και να συζητήσεις λίγο, ενώ με τους νεκρούς είναι λίγο χμμ βαρετό... :)

Ξεκόλα απ'το "μυαλό" σου... Δε σου είπα 10 εντολες, δε σου είπα 147 παραγγέλματα...

σου είπα δεν υπάρχει Θανατος,

Διαλλεξε τι θες να πιστεψεις :X

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Ξεκόλα απ'το "μυαλό" σου... Δε σου είπα 10 εντολες, δε σου είπα 147 παραγγέλματα...

σου είπα δεν υπάρχει Θανατος,

Διαλλεξε τι θες να πιστεψεις :X

 

Γιατί? Η επιλογή έχει νόημα αν επηρεάζει κάποιο αποτέλεσμα. Αν όμως πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο μια επιλογή γιατί να την κάνω και να μην μείνω στην κατάσταση της μη επιλογής, έτσι ώστε να μπορώ να δω τον κόσμο απο όλες τις όψεις του? Αν επιλέξω να μην κάνω κάποια επιλογή (lol) θα παραμείνω στην κατάσταση που είμαι τώρα, αντιμετωπίζοντας τα πάντα ως πιθανά μέχρι ενός βαθμού, άρα έχω περισσότερες πιθανότητες να φτάσω στο να γνωρίζω την αλήθεια (στο επίπεδο που μου αναλογεί) έστω και αν δεν είμαι σίγουρος ποια απ' όλες είναι... Αντίθετα κάνοντας κάποια επιλογή, λόγο των σχεδόν άπειρων πιθανών "αλήθειων" είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πιστεύω κάτι λάθος... :)

Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

Ζείς σε μία φούσκα, αρχαιολαγνείας. Το παρόν σε διαψεύδει πανηγυρικά κάθε λεπτό που περνάει.

 

Από τον πρώτο τόμο της σειράς "Μεγάλες ατάκες από τα ίντερνετς" :D:D:D

Link to comment
Share on other sites

Από τον πρώτο τόμο της σειράς "Μεγάλες ατάκες από τα ίντερνετς" :D:D:D

Ναι θα τα διαβάζουμε μετα απο εκατοντάδες χρόνια και θα γελάμε :lol:

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Γιατί? Η επιλογή έχει νόημα αν επηρεάζει κάποιο αποτέλεσμα. Αν όμως πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο μια επιλογή γιατί να την κάνω και να μην μείνω στην κατάσταση της μη επιλογής, έτσι ώστε να μπορώ να δω τον κόσμο απο όλες τις όψεις του? Αν επιλέξω να μην κάνω κάποια επιλογή (lol) θα παραμείνω στην κατάσταση που είμαι τώρα, αντιμετωπίζοντας τα πάντα ως πιθανά μέχρι ενός βαθμού, άρα έχω περισσότερες πιθανότητες να φτάσω στο να γνωρίζω την αλήθεια (στο επίπεδο που μου αναλογεί) έστω και αν δεν είμαι σίγουρος ποια απ' όλες είναι... Αντίθετα κάνοντας κάποια επιλογή, λόγο των σχεδόν άπειρων πιθανών "αλήθειων" είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πιστεύω κάτι λάθος... :)

Αν η ιδέα είναι συλογική... πάει ο "Νους" σου τι αλλαγες θα επιφέρει;

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Ααα και κάτι άσχετο... Οι Μάγιας είπαν οτι το "Τέλος του κόσμου" θα έρθει 21 Δεκεμβρίου 2012... μηπως δεν υπολογισαν καλά; μηπως είναι "9 μήνες" πριν;

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Αν η ιδέα είναι συλογική... πάει ο "Νους" σου τι αλλαγες θα επιφέρει;

 

Βασικά η ιδέα ότι δεν υπάρχει θάνατος είναι λίγο δύσκολο να γίνει αποδεκτή, αρκεί να σκεφτείς ότι το κυριότερο όπλο των θρησκειών είναι η παροχή της μετά θάνατον αθανασίας.. (εδώ γελάμε...)

Για να γίνει αποδεκτή προυποθέτει ότι θα υπάρχει η ανάλογη παιδεία και ο ανάλογος τρόπος σκέψης στο κοινό το οποίο απευθύνεται, πράγμα που αυτομάτως αποκλείει την πλειοψηφία του πληθυσμού της γης.. Αν παρόλα αυτά μια τέτοια ιδέα γινόταν αποδεκτή, μπορεί να έκανε τον κόσμο μας καλύτερο, αλλά ίσως να τον έκανε και χειρότερο καθώς θα υποβάθμιζε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Οι επιπτώσεις που θα είχε μια αλλαγή στις βασικές πεποιθήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, ειδικά αν αυτή η αλλαγή γίνει σε κοινό που δεν είναι έτοιμο να την αντιληφθεί, πιστεύω ότι θα είναι καταστροφικές...

Τώρα αν το κοινό είναι έτοιμο ίσως και να οδηγηθούμε σε έναν κόσμο ανάλογο της "πολιτείας του Ήλιου", που φυσικά είναι το άριστο για μια κοινωνία...

 

Εσύ πως πιστεύεις ότι θα ήταν ο κόσμος μας μετά απο μια τέτοια αλλαγή?

 

 

Ααα και κάτι άσχετο... Οι Μάγιας είπαν οτι το "Τέλος του κόσμου" θα έρθει 21 Δεκεμβρίου 2012... μηπως δεν υπολογισαν καλά; μηπως είναι "9 μήνες" πριν;

 

Νομίζω ότι οι. Μάγιας μιλούσαν για το "τέλος του χρόνου", αλλά ενώ αρχικά είχα σχηματίσει μια ιδέα, τώρα πια με την τόση δημοσιότητα (και την ανάλογη μπουρδολογια) κάπου έχασα την μπάλα σχετικά με το τι αναφερόταν αρχικά. Τώρα για να μιλάς για 9 μήνες πριν λογικά μιλάς για εγκυμοσύνη, με γέννηση "κάποιου" στις 21/12... Χμμ.. Αστρονομικά υπάρχει η "γέννηση" του Ήλιου μετά το ηλιοστασιο, αλλά δεν νομίζω να εννοείς αυτό...

Αν θες δωσε κάποιες παραπάνω πληροφορίες.. :)

Edited by mobile_hacker
Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

 

Εσύ πως πιστεύεις ότι θα ήταν ο κόσμος μας μετά απο μια τέτοια αλλαγή?

Κάποιοι το έλεγαν brain storm/ μαιευτική...

εγω το λέω brain thunder.../Γέννα

Το πως θα είναι ο κόσμος... θα δεις...

 

Απλα σκέψου πως ότι συμβαινει γύρω μας συμβαινει για κάποιο λόγο...

εγιναν δυο παγκόσμιοι πόλεμοι (το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρώς σοφου) για να γεννηθουν ιδεες όπως το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το internet, τα αεροπλάνα, και γενικα να υπάρξει μια εξέλιξη...

επρεπε όμως να υπάρξει μια οικονομική κρίση στην Ελλάδα για να ξυπνήσει μια αρχέγωνη Ιδέα...

Παω για ύπνο, έχω και "δουλεια" αύριο...

Edited by killing_you2

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Κάποιοι το έλεγαν brain storm/ μαιευτική...

εγω το λέω brain thunder.../Γέννα

Το πως θα είναι ο κόσμος... θα δεις...

 

Απλα σκέψου πως ότι συμβαινει γύρω μας συμβαινει για κάποιο λόγο...

εγιναν δυο παγκόσμιοι πόλεμοι (το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρώς σοφου) για να γεννηθουν ιδεες όπως το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το internet, τα αεροπλάνα, και γενικα να υπάρξει μια εξέλιξη...

επρεπε όμως να υπάρξει μια οικονομική κρίση στην Ελλάδα για να ξυπνήσει μια αρχέγωνη Ιδέα...

Παω για ύπνο, έχω και "δουλεια" αύριο...

 

Και εγώ.. Καληνύχτα και ελπίζω σε περισσότερες πληροφορίες αύριο.. :)

 

 

*όλο αυτό το περί γέννησης με έχει βάλει σε σκέψεις..

Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

το κινητό μου είναι το Nokia (connecting people) N(ν)8

ν=άπειρο

8=ζωντανό άπειρο...

αιτιοκρατεία...

food for thought...

 

Μηχανες εσωτερικής καυσης παιζει να υπάρχουν; βαρέθηκα τη βενζίνη :p

Edited by killing_you2

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

 

Μηχανες εσωτερικής καυσης παιζει να υπάρχουν; βαρέθηκα τη βενζίνη :p

 

Μα υπάρχουν πολλές.. Αν βαρέθηκες την βενζίνη θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις υδρογόνο και να αντικαταστήσεις την εισαγωγή αέρα με υγρό οξυγόνο, αν μη τι άλλο θα έχεις κορυφαίες επιδόσεις.. :p

 

Δεν αναλύεις λίγο τα περί 21/12? :)

Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

εντάξει, ξαναξεσκιστηκε το θέμα...

 

Μπορείς να συνεχίσεις απο το σημείο που σταματήσαμε χθες? Ή εναλλακτικά να γράψεις κάτι νέο.. ^^

Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

Ε δεν αξίζει. Τουλάχιστον όχι εδώ μέσα...:)

 

Έχεις πμ..

Το τίμημα αυτών που κατέχουν την γνώση, είναι να ζουν έκπτωτοι.....
Link to comment
Share on other sites

Καλό Ξημέρωμα! :)

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Η γριούλα δεν έχει επίγνωση των νόμων, ο δικηγόρος την βρηκε, της είπε οτι μπορει να διεκδηκίσει λεφτα, ο δικηγόρος επικοινώνησε με την apple και τους είπε πως εντοπισε ένα rabbit hole στο τροπο λειτουργείας της, η applε επέτρεψε στο δηκιγόρο να κάνει μύνηση μιας και εμμέσως θα είχε "αρνητικη διαφήμιση" αρα θα κέρδιζε παρα θα έχανε, και ο δικηγόρος θα είπε στη γριούλα... πάρε ενα 10% και μη μιλάς, οπότε αν πούμε οτι οι δικηγόροι και η apple είναι το συστημα το σύστημα βρηκε τρόπο να κλείσει μια rabbit hole χωρις να παρουσιάσει απόκληση απο τον τρόπο λειτουργείας του.

 

Αυτή είναι η αλήθεια, όποιος θέλει ας πιστευει ακόμα οτι η γριούλα απο το πουθενα απο "δέσμοιος" έγινε "δεσμώτης"... ασε μας κυρά μου "σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι!" (ααα ρε σοφε Ελληνικέ λαε!!)

Εκτός από το αυτονόητο, το ότι κοινώς δεν μπορείς να στηριξεις αυτά που γράφεις, αυτό που τελικά έχει σημασία ειναι :

α. στην Αμερική μπορείς να βρεις το δικιο σου οταν μια εταιρία ανεξαρτήτως μεγέθους παρανομεί εναντιά σου,

β. δεν χάνεσαι στους λαβυρίνθους του δικαστικού συστήματος

γ. δεν γίνεσαι θύμα ρατσιστικών χαρακτηρισμών με βάση την ηλικία σου όπως εδώ βλέπουμε να γίνεται (τι θέλει η βάβω το smartphone lol roflmao κλπ γραφικά).

 

Το αν τώρα οι δικηγόροι πήγαν στη γιαγιά ή ο υιός ήξερε δικηγόρο, ή η γιαγιά πριν τη συνταξη ήταν δικηγόρος σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, καμία σημασία δεν έχει σε ένα κράτος που σου δίνει το δικαίωμα να βρεις το δίκιο σου. Εδώ, απλά θα σε δουλευαν όλοι (οπως δουλευουν κάποιοι τη γιαγιούλα εδώ μέσα..).

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time -- Thomas A. Edison
Link to comment
Share on other sites

Βασικά η ιδέα ότι δεν υπάρχει θάνατος είναι λίγο δύσκολο να γίνει αποδεκτή, αρκεί να σκεφτείς ότι το κυριότερο όπλο των θρησκειών είναι η παροχή της μετά θάνατον αθανασίας.. (εδώ γελάμε...)

Για να γίνει αποδεκτή προυποθέτει ότι θα υπάρχει η ανάλογη παιδεία και ο ανάλογος τρόπος σκέψης στο κοινό το οποίο απευθύνεται, πράγμα που αυτομάτως αποκλείει την πλειοψηφία του πληθυσμού της γης.. Αν παρόλα αυτά μια τέτοια ιδέα γινόταν αποδεκτή, μπορεί να έκανε τον κόσμο μας καλύτερο, αλλά ίσως να τον έκανε και χειρότερο καθώς θα υποβάθμιζε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Οι επιπτώσεις που θα είχε μια αλλαγή στις βασικές πεποιθήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, ειδικά αν αυτή η αλλαγή γίνει σε κοινό που δεν είναι έτοιμο να την αντιληφθεί, πιστεύω ότι θα είναι καταστροφικές...

Τώρα αν το κοινό είναι έτοιμο ίσως και να οδηγηθούμε σε έναν κόσμο ανάλογο της "πολιτείας του Ήλιου", που φυσικά είναι το άριστο για μια κοινωνία...

 

Εσύ πως πιστεύεις ότι θα ήταν ο κόσμος μας μετά απο μια τέτοια αλλαγή?

 

νομιζω το περιγράφει παραστατηκότατα το τραγουδι του John Lenon... Imagine

http://www.youtube.com/watch?v=IxLnIRVVwIM&sns=fb

 

Δεν θα ηταν ενα υπέροχο όνειρο!!

The "unwired" revolution began...

_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Κοινοποίηση

Ανακοινώσεις×
×
  • Create New...